สถานที่ตั้ง

382/7 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

อีเมล

gktech@gktechcoltd.com